Wat is CO2 Landbouw?

CO2 Landbouw of Carbon Farming is een manier om met landbouw een goede oplossing aan te bieden voor het grootste probleem van onze tijd: de opwarming van onze planeet.

De video hieronder legt uit wat CO2 Landbouw is en geeft daarnaast ook een aanzet naar de manier waarop CO2 Landbouw werkt. Op deze website kan je de theoretische grondslag terugvinden, maar ook heel praktische voorbeelden en handleidingen om zelf aan de slag te gaan.

Meer weten over CO2 Landbouw?

Hoe ziet een weide op een levende bodem er uit?

Wat krijg je te zien in de weide als je aan CO2 Landbouw doet?

De rol van koolstof in de levende bodem in verband met wateropname

Eén van de belangrijke rollen die koolstof heeft in de levende bodem is het regelen van de waterhuishouding. Koolstof, organisch materiaal zorgt er voor dat water beter kan indringen in de bodem en dat water langer wordt vastgehouden in de bodem. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar vult in de praktijk elkaar mooi aan.

Een boerderij in de toekomst

BBC documentaire uit 2009 over de wereldwijde voedsel- en landbouwcrisis, m.m.v. Martin Crawford (Agroforestry Research Trust), Fordhall Farm, Richard Heinberg en anderen.

Een bezoek aan de ranch van Gabe Brown

Ga mee op bezoek op de ranch van Gabe Brown. Hij toont in de praktijk hoe zijn boerderij werkt.

De 5 dogma’s van een gezonde bodem

Geen tijd om het boek te lezen? bekijk de workshop van Gabe Brown over zijn 5 principes voor een gezonde bodem.